O Royal Rangers

Royal Rangers

je zapsaným spolkem se spisovou značkou L3377, vedeným u Krajského soudu v Ostravě a je součástí mezinárodní křesťanské organizace pro děti a mládež školního věku, která vznikla v 60. letech v USA s cílem pomoci mladým lidem najít skutečné životní hodnoty, vybudovat zdravý a pevný charakter a chránit je před negativními jevy. Program a metody práce, které pomáhají tento cíl naplňovat, používají dnes Royal Rangers po celém světě.

V roce 2021 jsme získali titul „Uznaná organizace Ministerstva školství pro oblast práce s dětmi a mládeží“ pro roky 2022/2023. Další informace o naší organizaci najdete na webu royalrangers.cz a ve zveřejněných výročních zprávách.

Naše přední hlídka

Naše přední hlídka pracuje pod záštitou Apoštolské církve – Církve pro region a vyvíjí svoji činnost ve valašském regionu. Tvoří ji aktuálně 4 samostatné oddíly – Bystřice pod Hostýnem, Jablůnka, Valašské Meziříčí a Vsetín. Schůzky a menší akce si každý oddíl připravuje sám, víkendovky a tábory organizujeme společně. Na začátku roku 2023 je nás celkem 160 členů – dětí, mladých lidí, vedoucích a pomocníků.

Jsme jednou ze čtyř předních hlídek, které vznikly v začátcích Royal Rangers v ČR v roce 1993 – všechny dosud aktivně fungují a v letošním roce 2023 oslavíme 30 let nepřetržité činnosti. Ve skupině prvních vedoucích, kteří se zúčastnili výcvikového tábora ve Švýcarsku, kde se jeli s Royal Rangers seznámit, byli i tři vedoucí od nás – Petr Weps, Láďa Vraj a Vašek Fuksa. Způsob práce je natolik zaujal, že se rozhodli dál pracovat s dětmi pod „royalovskou vlajkou“ a s využitím toho, co se naučili. Položili tím základ do dalších let, kdy se hlídka postupně rozrůstala až do dnešní podoby.

Protože naše hlídka pracuje regionálně, začali nám někteří říkat „valašská chobotnice“, kdy každý oddíl představuje jedno chapadlo. I když jsme rozeseti po celém valašském regionu, rádi se potkáváme na společných akcích, jsme jedna velká „rodina“.

Bližší informace o schůzkách v jednotlivých oddílech naleznete na této stránce. Na všech schůzkách i akcích tě bude rovněž provázet zkušený tým vedoucích.

Podpořte nás

Fungujeme jako nezisková organizace již od roku 1993 a prostředky pro naši činnost získáváme z dotací, darů a členských příspěvků. Nedílnou součástí je práce vedoucích, kteří svou službu vykonávají zcela dobrovolně a bez nároku na odměnu.

Podporují nás:

Jak pracujeme

Hlavní náplní naší činnosti jsou pravidelné schůzky, výlety, víkendovky, tábory, kulturní a sportovní akce, připravujeme i různé workshopy a vzdělávací akce. Jsme otevřeni všem dětem, které se chtějí zapojit, bez rozdílu pohlaví, náboženského vyznání, či barvy pleti. Zároveň jsme otevřeni i pro neorganizované děti a mládež, tedy nečleny Royal Rangers.

Hlídku vedou a programy připravují zkušení vedoucí, kteří prochází vzděláváním nejen v Royal Rangers. Mladí lidé od 14 let se mohou zapojovat jako juniorští vedoucí, kdy se přirozeně učí vést děti, připravovat programy a týmově pracovat.

Služba Royal Rangers pracuje s dětmi a mládeží ve čtyřech skupinách:

5 – 8 let

(předškoláci – 3. třída)

8 – 11 let

(3. – 6. třída)

11 – 14 let

(6. – 9. třída)

14 – 18 let

(od 9. třídy do 18 let)

Náš cíl

Záměrem je zdravý a rozhodný mladý člověk se správným žebříčkem hodnot, který je připraven zvládnout každou životní situaci, rozvíjet své nadání, prohlubovat své znalosti a zaujmout své místo ve společnosti se správným postojem k sobě i ostatním lidem.

Naším cílem je děti a mladé lidi získat (pro dobrou věc), vyzbrojit (do života) a vyslat (připravené žít aktivní a plnohodnotný život).

Program Royal Rangers rozvíjí děti a mládež ve čtyřech oblastech života:

Život v přírodě

Učíme děti tábořit, poznávat a chránit přírodu, rostliny a živočichy, bezpečně a efektivně pracovat s nářadím, uzlovat s lanem a zacházet s ohněm.​

Zdraví

Seznamujeme je se základy bezpečnosti při sportu a pobytu v přírodě, učíme je poskytovat první pomoc a klademe důraz na zdravý život bez závislostí.​

Vztahy

Vedeme je k úctě k člověku a autoritám, k odpovědnosti za své chování, učíme je pomáhat slabším, vážit si přátelství a pracovat a komunikovat v týmu.​

Křesťanství

Rozvíjíme vztah dětí k Bohu a povzbuzujeme je k jednání podle zlatého pravidla Royal Rangers, které zní: „Ve všem dělám druhým to, co chci, aby i oni dělali mě.“​

Dejte lajk našemu Instagramu...

Sledovat

...a nic Vám neuteče.