Domů > Tábory 2022

Hromada her, dobrodružství, setkání s kamarády, večerní programy, usínání v teepee, puťák, ringo, spaní pod širákem, vaření v polních kuchyních, chvály, Royal race a skvělé scénky – některé z těchto věcí (a spoustu dalších) můžeš zažít na některém z našich táborů, tak neváhej, přihlas se a pojeď s námi letos na tábor!

Info a přihlášky na tábory 2022 (na této stránce najdete všechny důležité informace k přihlášení, odkazy na formuláře, el. přihlášky…)

V tomto roce máme pro vás několik NOVINEK:

CENY TÁBORŮ

Protože chápeme, že se ne každý nachází v příznivé životní situaci, rozhodli jsme se dát vám prostor volit ze tří možných cen. V každé přihlášce si budete moct vybrat, jestli chcete zaplatit základní, sponzorovanou nebo sponzorskou cenu.

Základní cena je částka, která reálně pokryje potřebné náklady na tábor. Vychází z rozpočtů z minulých let. Sponzorovanou cenu si můžete zvolit v případě, že se nacházíte ve složité finanční situaci nebo na tábor například posíláte více dětí a nemůžete si dovolit platit cenu základní. V případě, že chcete naopak pomoct jinému dítěti, aby se na tábor mohlo dostat nebo jen chcete podpořit práci Royal Rangers Valašsko, můžete v přihlášce zvolit cenu sponzorskou.

KANCELÁŘ RR VALAŠSKO

Pro zefektivnění administrativy a odlehčení hlavním vedoucím táborů jsme se rozhodli zřídit kancelář Royalu Valašsko. Nově se proto budou veškeré dokumenty k táborům (kopie kartičky pojišťovny, posudek od lékaře) směřovat právě na email centrální kanceláře. Snažte se zde také směřovat veškeré vaše dotazy k táborům.

E: valassko@royalrangers.cz
T: 777 006 723 (dotazy k malým táborům; Večerková Eva)
T: 776 824 907 (dotazy k velkým táborům + největší tábor; Viky Pokorná)

NEJVĚTŠÍ TÁBOR – nový táborový turnus

Protože chceme, aby si naše letní tábory mohlo užít co nejvíce účastníků, rozhodli jsme se přidat nový turnus pro mladé od 15 do 18 let. Pokud jste tedy odrostli z velkého tábora a bylo vám líto, že s námi už jet nemůžete, je tento turnus právě pro vás. Tábor se uskuteční na známém tábořišti ve Spálově u Oder v termínu 21. – 27. 8. 2022.


Jak se na tábor přihlásit?

 • vyplníte el. přihlášku příslušného tábora a odešlete (po odeslání vám na mail přijde potvrzení – přihlášku nemusíte tisknout a zasílat)
 • tímto máte místo na táboře rezervováno po dobu 14 dnů
 • do konce rezervační lhůty musíte zaslat všechny náležitosti (stačí kopie – mailem; případně pro zaslání poštou kontaktujte RR kancelář, která vám zašle adresu): posudek lékaře, kopii kartičky zdravotní pojišťovny a zaplatit účastnický poplatek
  • posudek lékaře – podle zákona platí 2 roky, pokud máte z roku 2021 – můžete použít
  • účastnický poplatek – č.účtu: 2801512355/2010 (nezapomeňte variabilní symbol konkrétního tábora a do poznámky jméno dítěte)
 • pokud do 14 dnů neobdržíme výše zmíněné náležitosti, může být místo nabídnuto případným náhradníkům
 • při nástupu na tábor se odevzdává bezinfekčnost, ve které podepisujete i to, že údaje v elektronické přihlášce jsou správné (bez správně vyplněné a podepsané bezinfekčnosti nemůžeme dítě na tábor vzít)

Všeobecné podmínky – tábory Royal Rangers (toto platí za normálních podmínek – v případě nestandartní situace, budou podmínky vyhlášeny aktuálně)

 • v případě zrušení přihlášky po 31.5.2022 účtujeme storno poplatek 20 % z ceny tábora
 • po 30.6.2022 bude vráceno 50 % z ceny poplatku pouze při dodání potvrzení od lékaře
 • storno poplatek se neúčtuje, když v případě neúčasti vašeho dítěte bude místo obsazeno náhradníkem
 • na vyžádání vám vystavíme fakturu pro zaměstnavatele, potvrzení pro sociální odbor MěÚ nebo zdravotní pojišťovnu – v případě potřeby kontaktujte RR kancelář
 • v případě, že se tábor vzhledem k epidemiologické situaci nebude moct konat, bude poplatek vrácen v plné výši

TÁBORY 2022 – důležité informace, formuláře a přihlášky na jednom místě

Zlatá horečka | velký tábor 1 | pro děti od 10 do 14 let – OBSAZENO

Kapacita tábora byla naplněna, další účastníky přijímáme už pouze jako náhradníky!

 • termín: 30.6.-9.7. 2022 (10 dnů)
 • místo: tábořiště Spálov u Oder – stanový tábor
 • základní cena: 2 500,- Kč (sponzorská: 3 000,- Kč | sponzorovaná: 2 000,- Kč)
 • elektronická přihláška: ZDE – TU – TADY
 • hlavní vedoucí: Petr „Peca“ Machalec | T: 732 944 342
 • RR kancelář: M: valassko@royalrangers.cz
 • táborový řád:  ZDE
 • formulář – posudek lékaře: ZDE
 • formulář – bezinfekčnost: ZDE
 • bližší info o táboře, srazy, seznam věcí: ZDE

Copak zlato, ale zlato?! | velký tábor 2 | pro děti od 10 do 14 let – POSLEDNÍ MÍSTA

 • termín: 9.-22.7. 2022 (14 dnů)
 • místo: tábořiště Spálov u Oder – stanový tábor
 • základní cena: 3 000,- Kč (sponzorská: 3 500,- Kč | sponzorovaná: 2 500,- Kč)
 • elektronická přihláška: ZDE – TU – TADY
 • hlavní vedoucí: Jana Kadaňková | T: 733 627 269
 • RR kancelář: M: valassko@royalrangers.cz
 • táborový řád: ZDE
 • formulář – posudek lékaře: ZDE
 • formulář – bezinfekčnost: ZDE

Hraničářův učeň | malý tábor 1 | pro děti od 6 do 10 let – OBSAZENO

Kapacita tábora byla naplněna, další účastníky přijímáme už pouze jako náhradníky!

 • termín: 23.-29.7. 2022 (7 dnů)
 • místo: základna Mraveniště, Valašská Bystřice – tábor v chatkách
 • základní cena: 2 100,- Kč (sponzorská: 2 600,- Kč | sponzorovaná: 1 600,- Kč)
 • elektronická přihláška: ZDE – TU – TADY
 • hlavní vedoucí: Eva Večerková | T: 777 006 723
 • zástupce hlavní vedoucí: Petr „Peca“ Machalec
 • RR kancelář: M: valassko@royalrangers.cz | T: 777 006 723
 • seznam potřebného vybavení: ZDE
 • doporučení aneb „co se může stát“: ZDE
 • formulář – posudek lékaře: ZDE
 • formulář – bezinfekčnost: ZDE
 • bližší info, nástup ap.: ZDE – TU – TADY

Expedice Mraveniště | malý tábor 2 | pro děti od 6 do 10 let – OBSAZENO

Kapacita tábora byla naplněna, další účastníky přijímáme už pouze jako náhradníky!

 • termín: 30.7. – 6.8. 2022 (8 dnů)
 • místo: základna Mraveniště, Valašská Bystřice – tábor v chatkách
 • základní cena: 2 100,- Kč (sponzorská: 2 600,- Kč | sponzorovaná: 1 600,- Kč)
 • elektronická přihláška: ZDE – TU – TADY
 • hlavní vedoucí: Pavel Mikel | T: 777 107 979
 • RR kancelář: M: valassko@royalrangers.cz| T: 777 006 723
 • seznam potřebného vybavení: ZDE
 • doporučení aneb „co se může stát“: ZDE
 • formulář – posudek lékaře: ZDE
 • formulář – bezinfekčnost: ZDE
 • bližší info, nástup ap.: ZDE – TU – TADY

Největší tábor | pro mladé od 15 do 18 let – OBSAZENO

Kapacita tábora byla naplněna, další účastníky přijímáme už pouze jako náhradníky!

 • termín: 21.-27.8. 2022 (7 dnů)
 • místo: tábořiště Spálov u Oder – stanový tábor
 • základní cena: 1 900,- Kč (sponzorská: 2 400,- Kč | sponzorovaná: 1 400,- Kč)
 • elektronická přihláška: ZDE – TU – TADY
 • hlavní vedoucí: Viktorie Pokorná | M: viktorie.pokorna96@gmail.com
 • RR kancelář: M: valassko@royalrangers.cz
 • táborový řád: ZDE
 • formulář – posudek lékaře: ZDE
 • formulář – bezinfekčnost: ZDE