Domů > O nás > Historie Royal Rangers

Původně vznikla organizace Royal Rangers v šedesátých letech 20.století v USA, s cílem pomoci mladým lidem najít skutečné životní hodnoty, pomoci jim vybudovat zdravý a pevný charakter a chránit je před negativními jevy, zejména násilím, alkoholismem a drogami. Za tímto účelem byl vypracován program a metody práce, na které dnes navazují Royal Rangers po celém světě.

V roce 1981 byla organizace Royal Rangers prezentována v Německu a Švýcarsku, následně byl vypracován tzv. evropský model, podle kterého dnes pracujeme ve většině evropských zemí. Jedná se především o literaturu pro děti a vedoucí, způsob práce s dětmi, výcvik vedoucích a spolupráce s rodiči.

V České republice jsme se s Royal Rangers seznámili v roce 1992, kdy se 12 vedoucích z naší země zúčastnilo národního výcvikového tábora ve Švýcarsku. Program a způsob práce nás natolik zaujal, že jsme hned tentýž rok organizovali tábory podle standartu RR a následující rok, tj.1993 zorganizovali první Národní výcvikový tábor pro vedoucí. Tímto jsme začali budovat Royal Rangers v naší zemi. Nejdříve jsme fungovali jako Účelové zařízení církve a od roku 1996 jako Občanské sdružení Royal Rangers v ČR.

Zakládajícími členy byly Přední hlídka Český Těšín, Břeclav, Oldřichovice a Valašské Meziříčí. Všechny tyto čtyři hlídky fungují i dnes, po více než dvaceti letech.